• 0212 259 03 33

Neler Sigortalanır

  • 05.12.2019

AKTİF DEĞERLER 

İşletmenize Ait Değerler

Sağlanabilecek Sigorta Teminatları
 
Sabit Değerler
 
Binalar ve Sabit TesisatYangın, yıldırım infilak ve ek teminatları (grev, lokavt, karışıklık ,halk hareketleri, kötü niyetli harektler, terör, deprem sel-su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman,taşıt çarpması,kiracının malike karşı,malikin kiracıya karşı, malik yada kiracının komşulara karşı sorumlulukları, kira kaybı, enkaz kaldırma giderleri, kar ağırlığı), cam kırılması
 
Makine ve Teçhizat
Yangın ve ek teminatları, hırsızlık ve makine kırılması ve ürün bozulması
 
Elektronik Cihazlar
Elektronik cihaz sigortası
 
Araçlar
Kasko, Ferdi kaza ve ihtiyarı mali mesuliyet, makine kırılması sigortaları:
 
    Yatlar    Tekne/makine teçhizat,hırsızlık,kötü niyetli hareketler,üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları, enkaz kaldırma sigortaları
    Tekneler    Tekne/makine teçhizat,tekne harp,tekne inşaat navlum kira kaybı,sorumluluk sigortaları
    Uçaklar    Uçak gövde, üçüncü şahıs sorumluluk,yolcu ve mürettebat ferdi kaza sigortaları
    Demirbaşlar    Yangın ve ek teminatlar,hırsızlık
 
Projeler
 
İnşaat Projeler
İnşaat bütün riskler sigortası
 
Makine Montaj Projeleri
Montaj bütün riskler projesi
 
Döner Değerler
 
İşletmeye Ait Nakil Halinde Emtia
Taşıma Sigortası(nakliyat)
 
    İthalat    Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler)
    İhracat    Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler)
    Yurt içi sevkiyat    Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler) veya daraltılmış teminat
    Tesis içi sevkiyat    Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler) veya daraltılmış teminat
 
Stoklar
 
    Hammadde    Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
    Yarı mamul mallar    Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
    Mamul mallar    Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
    Yardımcı Malzemeler    Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
 
Nakit ve Menkul Değerler
 
    Büroda, Kasada    Yangın ve ek teminatları, hırsızlık emniyeti suiistimal
    Satış noktasında, yazarkasada    Hırsızlık, yangın
    Bankada, kasada    Yangın ve ek teminat
    Nakil Halinde    Taşınan para/kıymet sigortası,emniyeti suiistimal

 

PASİF DEĞERLER

 
İşletmenize Ait Değerler

Sigorta Teminatı
 
İşletmeci Olarak Sorumluluklar
 
Kar Kaybı
 
    Sermayedarlara karşı sorumluluklar    Yangın ve ek teminatlar,makine kırılması ve elektronik cihaz sigortalarına bağlı kar kaybı sigortaları
 
 
Gayrimenkul sahibi yada kiracısı olarak
 
    Kiracı yada mal sahibine karşı    Kiracının Malike yada Malikin kiracıya karşı hukuki sorumluluk sigortaları
           
    Komşulara karşı    Komşuluk mali sorumluluk sigortası
           
    Üçüncü Şahıslara karşı    Üçüncü şahıs ve asansör sorumluluk sigortaları
 
 
Müşterilere Karşı İşveren olarak
Ürün sorumluluk sigortası
 
    İstihtam edilen tüm işçi ve personele    İşveren Hukuki sorumluluk sigortası
           
    Karşı iş kazaları ve meslek hastalığından kaynaklanan işverenin sorumluluğu     
           
    Yöneticiler ve kilit personel    Grup ferdi kaza,aile,vize,seyahat,bagaj,Anadolu Konut sigortaları
           
    Satış Personeli    Grup ferdi kaza sigortası
           
    Büro ve Fabrika Personeli    Toplu taşıma sigortası, grup kaza sigortası
 
 
Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 
    Stokta veya nakil halinde patlayıcı, parlayıcı maddeler    Tehlikeli maddeler ve tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortaları
           
    Karayolları Araçları    Karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası
           
    Yöneticiler ve kilit personel    Grup ferdi kaza, aile, vize, seyahat, bagaj, Anadolu Konut sigortaları

 

BİREYSEL SİGORTALILAR

Şahsınıza Ait Değerler

Sağlanabilecek Sigorta Teminatları
 
Yaşamınız
 
Sağlık Sigotaları
    Yatarak veya ayakta tedavi giderleri
    Yurtiçi veya yurtdışı tedav olanağı
    24 saat acil sağlık hizmeti
 
 
Geleceğin Sigortası
    Belirli süre sonunda emekli aylığı
    Belirli süre sonunda toplu ödeme
    Çocuklarınızın geleceğini güvence altına alma
 
 
Kaza Sigortası
    Kaza sonucu ölüm
    Kaza sonucu daimi maluliyet
    Kaza sonucu tedavi giderleri
 
Aileniz
 
Aile Kaza Sigorta Paketi
    Aile fertlerinin Kaza sonucu ölüm
    Kaza sonucu daimi maluliyet
    Kaza sonucu tedavi giderleri
    Aile Reisinin Hukuki sorumlulukları
 
Konutunuz (yazlık, kışlık)
 
Konut Sigortası
 
  Malik iseniz:
Bina ev eşyası ve şahsi eşyalarınızın,yıldırım, yangın,infilak,hırsızlık,cam kırılması,deprem,sel felaketi, dahili su basması,fırtına,yer kayması,hava taşıtları çarpması,kara taşıtları çarpması,halk hareketleri,kargaşalık,terör, kötü niyetli hareketler,duman,kar ağırlığı,komşuluk sorumluluğu,kiracı sorumluluğu ,kira kaybı,konut değiştirme giderleri,enkaz kaldırma giderleri tek poliçe ile güvence altına alınmıştır.
 
  Kiracı iseniz:
Ev eşyası ve şahis eşyalarınız yukarıda belirtilen risklere karşı güvence altına alınmştır.
 
 
Konut Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası Birleşik Sigorta:
    Kasko
    İhtiyarı Mali Sigorta
    Ferdi Kaza
 
 
Yatınız
Yat Sigortası
Deniz, nehir, göl ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem, kötü niyetli hareketler, terör, kara veya hava araçlarıyla temas ve bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar, enkaz ve hurdanın denizden çıkartılma masrafı, başka tekneye verilen zararlar, can kaybına,sakatlanmaya yada hastalanmaya neden olma, kanuni masraflar, otopsi, soruşturma ve kurtarma için gereken harcamalar
 
 
Yaşamınız (Seyahatte)
Seyahat ve Vize Sigortası
    Ferdi kaza
    Seyahatin iptali
    Bagaj sigortası
    Seyahat sorumluluk sigortası
    Taşınan para sigortası

 

WhatsApp Destek