• 0212 259 03 33

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları

Artan Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesi limitleri üzerinde kalan kısmı teminat dahilinde karşılamaktadır.

MADDİ VE BEDENİ ZARARLARDA İSTENEN BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi,
  • Kazaya neden olan sigortalının muvafakatı

İlgili belgelerin Şirketimize teslim edilmesi sonucu, trafik sigorta dosyasında bulunan kazaya ve zarara ilişkin belgeler temin edilir. (Trafik dosyası farklı bir sigorta şirketinde ise belgeler Şirketimizce temin edilir.)

TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Zarar Maddi ise eksper raporunda saptanan hasar miktarının, bedeni zarar ise aktüer tarafından saptanan destekten yoksun kalma tazminatının trafik sigorta limitlerini aşan kısmı ilgili poliçenin limiti dahilinde ödenir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Zarar görene veya mirasçılara, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan ilgililer, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU
Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin söz konusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücu yoluyla talep etme hakkına sahiptir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek