• 0212 259 03 33

Sıkça Sorulan Sorular

 Maddi Zararlar İHBAR Sigortalı veya acente tarafından Zarar gören (mağdur) tarafından telefon, faks, internet veya dilekçe aracılığıyla gerçekleştirilir. İHBARDA GEREKLİ BİLGİLER Aşağıda yer alan ihbar formunda yer alan tüm bilgilerin hasar müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. TRAFİK HASAR İHBAR FORMU Hasar Tarihi: Poliçe Numar .. Devamı

İHBAR Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, telefon, dilekçe, faks ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Hasar Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir. KASKO HASAR İHBAR FORMU Hasar Tarihi: Poliçe Numarası: İhbarda bulunan kiş .. Devamı

Konut sigorta poliçesi ile sigortalı dairenizde hırsızlık olayı meydana gelmesi halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için olayla ilgili beyanınız, ekspertiz raporu, fotoğraflar karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı, ifade tutanağı istenir. Ayrıca hırsızlık olduğu tarihten itibaren 1 aylık bekleme süresinin sonunda ilgili kar .. Devamı

Yangın sigortası ile sigortalı işyerinde herhangi bir hasarla karşılaşmanız halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için olayla ilgili beyanınız, ekspertiz raporu, fotoğraflar, işyerinizin vergi levhası istenilmektedir. Ayrıca gerçekleşen hasara göre istenilecek diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgeler dışında sigorta şirketi gerek .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. Poliçe numarası, Sigortalının telefon numarası, Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı, Hasar tarihi, Hasar gören makine veya cihazın poliçedeki sıra numarası İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. İhbar sırasında aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Poliçe numarası, Sigortalının telefon numarası, Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı, Hasar tarihi, İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Olaya ilişkin sigortalının beyanı .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekir. Poliçe numarası, Sigortalının telefon numarası, Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı, Hasar tarihi, İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar, Fiyat teklifini içeren Teknik/Yetkili Servis .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. Poliçe numarası, Sigortalının telefon numarası, Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı, Hasar tarihi, Hasar gören makine veya cihazın poliçedeki sıra numarası. İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. Poliçe numarası, Sigortalının telefon numarası, Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı, Hasar tarihi, İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar, Keşif özeti, hakediş raporları, İşver .. Devamı

Asansör kazası sonucu zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yaptığı takdirde şirketimiz devreye girmektedir. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir. Kazay .. Devamı

Havacılık sigortalarına ilişkin bir hasar gerçekleştiğinde, sigortalı tarafından zaman geçirmeksizin Şirketimize hasar ihbarında bulunulması ve Şirketimiz yetkililerinin yönlendirmesine göre işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. .. Devamı

İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yapmaktadır. Buna bağlı olarak şirketimiz bu aşamadan sonra devreye girmektedir. Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir .. Devamı

İHBAR İhbar yazılı olarak kabul edilir. İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda: İş kazasıyla ilgili tutanaklar, İş güvenliği müfettiş raporları, Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet), Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiy .. Devamı

İHBAR Hasar ihbarları dilekçe ile yapılmaktadır. İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı maddi zararın meydana gelmesi halinde istenen belgeler: Karakol tutanağı İtfaiye raporu, Hasar fotoğrafları Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri), Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, İcra emr .. Devamı

İHBAR Hasar ihbarları dilekçe ile yapılmaktadır. İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı maddi zararın meydana gelmesi halinde istenen belgeler: Karakol tutanağı İtfaiye raporu, Hasar fotoğrafları Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri), Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, İcra emr .. Devamı

İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yapmaktadır. Buna bağlı olarak şirketimiz bu aşamadan sonra devreye girmektedir. Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiği zaman hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Poliçe numarası, Beyan yazısı, Deniz raporu, Denize elverişlilik belgesi, Meteoroloji raporu, Güverte, makine ve telsiz jurnalleri, Kurtarma teklifleri, Tamir teklifleri, Gemi donanımı asgari e .. Devamı

İHBAR Riziko gerçekleştiği zaman hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. Hasarın şirkete ihbar aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler istenmektedir. Poliçe numarası, Hasar tarihi, Hasarın nerede meydana geldiği, Hasarlı emteanın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası, Tahmini hasar miktarı. .. Devamı

Cam kırılması sigortası ile sigortalı camlarınızda meydana gelen kırılma sonucunda kırılan cam ile ilgili teklif alınması ve sigorta şirketine ihbarda bulunulması gerekmektedir. Sigorta şirketi yetkilisi dosyanın faturalı açılmasına karar verirse eksper gönderilmez kırılan cam resimlenir, beyan ve fatura ile birlikte şirkete gönderilir. Eksper gönd .. Devamı

Hasar tasfiye ve ödeme işlemleri tamamen ve doğrudan DASK tarafından yürütülecektir. Sigortalı, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde DASK veya sigortacısına ihbarda bulunmakla ve ayrıca sigorta konusu birim için Zorunlu Deprem Sigortası haricinde geçerli bir deprem sigortası poliçesi varsa DASK'a bildirmekle yükümlüdür. Sigo .. Devamı

İşyeri Sigorta Poliçesi ile sigortalı işyerinizde hırsızlık olayı meydana gelmesi halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Olayla ilgili beyanınız Ekspertiz raporu Fotoğraflar Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı İfade tutanağı Çalınan Malların faturaları Alınan v .. Devamı

İşyeri sigorta poliçesi ile sigortalı işyerinizde herhangi bir hasarla karşılaşmanız halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için olayla ilgili beyanınız, ekspertiz raporu, fotoğraflar ve işyerinizin vergi levhası istenilir. Ayrıca gerçekleşen hasara göre istenilecek diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgeler dışında sigorta şirketi .. Devamı

Yangın sigortası ile sigortalı işyerinde herhangi bir hasarla karşılaşmanız halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için olayla ilgili beyanınız, ekspertiz raporu, fotoğraflar, işyerinizin vergi levhası istenilmektedir. Ayrıca gerçekleşen hasara göre istenilecek diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgeler dışında sigorta şirketi gerek .. Devamı

Kira kaybı sigortası hasarlarında kira kontratı ve peşin ödenen kira makbuzu, kar kaybı sigortası hasarlarında ise sigortalı şirketin muhasebe kayıtları istenir. .. Devamı

Market sigortası ile sigortalı marketinizde herhangi bir hasarla karşılaşmanız halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için olayla ilgili beyanınız, ekspertiz raporu, fotoğraflar ve işyerinizin vergi levhası istenilmektedir. Ayrıca gerçekleşen hasara göre istenilecek diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgeler dışında sigorta şirketi .. Devamı

Turistik Tesis Sigortası ile sigortalı tesisinizde herhangi bir hasarla karşılaşmanız halinde hasar dosyasının sonuçlandırılabilmesi için olayla ilgili beyanınız, ekspertiz raporu, fotoğraflar ve işyerinizin vergi levhası istenilmektedir. Ayrıca gerçekleşen hasara göre istenilecek diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgeler dışında sigorta ş .. Devamı

İstenen belgeler; Mal Sahibinin kiracıya karşı olan sorumluluğu :Kira kontratı Kiracının mal sahibine karşı olan sorumluluğu : Kira kontratı Komşuluk Sorumluluğu : Zarar gören daire tapusu .. Devamı

İHBAR Tüm ihbarlar dilekçe ile kabul edilmektedir. İSTENEN BİLGİ VE BELGELER 1- Ölüm İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı) Veraset İlamı Nüfus Kayıt Örneği Ölüm Raporu Tazminatın Hesaplanması Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir. 2- Maluliyet İle İl .. Devamı

Artan Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesi limitleri üzerinde kalan kısmı teminat dahilinde karşılamaktadır. MADDİ VE BEDENİ ZARARLARDA İSTENEN BELGELER Başvuru Dilekçesi, Kazaya neden olan sigortalının muvafakatı İlgili belgelerin Şirketimize teslim edilmesi sonucu, trafik sigorta dosy .. Devamı

Poliçe kapsamında yer alan herhangi bir olay halinde aşağıda yazılı belgelerin şirketimize teslimi gerekmektedir. Olaya ilişkin tutanak, zabıt v.s. belgeler, Sigortalının talep yazısı, Zarar miktarının tespitine yönelik doküman, bilgi ve belgeler, eksper raporu veya mahkeme bilirkişi raporu, Gerek duyulabilecek diğer bilgi ve belgeler. .. Devamı

İHBAR İhbar, dilekçe ile kabul edilir. İSTENEN BİLGİ VE BELGELER 1- Ölüm İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı) Veraset İlamı Nüfus Kayıt Örneği Ölüm Raporu Tazminatın Hesaplanması Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir. 2- Maluliyet İle İlgili Başvuru .. Devamı

İlgili poliçe kapsamında yer alan teminat türleri; FERDİ KAZA Poliçede ismi/isimleri yazılı sigortalının / sigortalıların seyahat süresi içerisinde bedeni zarara uğramaları halinde; Ferdi Kaza Sigortası Hasarları'nda istenen belgeler gerekmektedir. SEYAHATİN İPTALİ Sigortalının seyahatini / rezervasyonunu poliçe özel şartlarında belirti .. Devamı

Poliçe kapsamında yer alan herhangi bir olay halinde aşağıda yazılı belgelerin Şirketimize teslimi gerekmektedir. Olaya ilişkin tutanak, zabıt v.s. belgeler Sigortalının talep yazısı Gerek duyulması halinde taşınan para miktarının tespitine yönelik belge Gerek duyulabilecek diğer bilgi ve belgeler Şirketimizce ekspertiz yaptırılmak .. Devamı

Yurtdışında bulunan sigortalının kaza sonucu bedeni zarara uğraması veya ani rahatsızlanması sonucu, aşağıda yazılı belgelerin Şirketimize gönderilmesi gerekir. Var ise kaza zaptı (Türk Konsolosluğundan onaylı) Başvuru dilekçesi Hastane raporu(Türk Konsolosluğundan onaylı) Tedavi giderlerine ilişkin fatura aslı(Türk Konsolosluğundan ona .. Devamı

Aracınızın yurt dışında ve Yeşil Kart'ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya birşeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde üye ülkede kurulmuş olan Motorlu Taşıt Bürolarına başvuruda bulunulması gerekir. Ödemeler ilgili Motorlu Taşıt Büroları tarafından gerçekleştirili .. Devamı

İHBAR İhbar, dilekçe ile kabul edilmektedir. İSTENEN BELGELER 1- Ölüm İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler Kaza zaptı Veraset İlamı Nüfus Kayıt Örneği Ölüm Raporu Ölen kişinin sigortalı otobüsün yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise) Ölen muavinin sigortalı otobüste muavin olarak .. Devamı

Hasar Aşamasında Yapılması Gerekli İşlemler; Uyuşmazlık konusu olay bir trafik kazası sonucu olmuş ise; Kaza zaptı veya ifade tutanakları Alkol raporları Araç ile ilgili sigorta poliçeleri Varsa eksper raporu ve/veya fatura örnekleri Kendisine dava açılmış ise; Mahkeme tebligatı Avukat ile anlaşma yapılmış ise yapılan sö .. Devamı

WhatsApp Destek