• 0212 259 03 33

Ferdi Kaza Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar, dilekçe ile kabul edilir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1- Ölüm İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

  • Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
  • Veraset İlamı
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Ölüm Raporu

Tazminatın Hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.

2- Maluliyet İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

  • Kaza tutanağı (onaylı sureti), yok ise kaza beyanı
  • Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu

Tazminatın Hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.

Kişinin uğradığı maluliyet şekli poliçe cetvelinde yer almıyor ise, tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesine göre işlem yapılacaktır.
 

3- Tedavi Giderleri İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

  • Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı,
  • Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları,
  • Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.

Tazminatın Hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.
 

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya veya mirasçılara arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı veya mirasçılar bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek