• 0212 259 03 33

Hukuksal Koruma Sigortaları Hasarları

Hasar Aşamasında Yapılması Gerekli İşlemler;

Uyuşmazlık konusu olay bir trafik kazası sonucu olmuş ise;

  • Kaza zaptı veya ifade tutanakları
  • Alkol raporları
  • Araç ile ilgili sigorta poliçeleri
  • Varsa eksper raporu ve/veya fatura örnekleri

Kendisine dava açılmış ise;

  • Mahkeme tebligatı
  • Avukat ile anlaşma yapılmış ise yapılan sözleşme örneği

Davanın her aşamasında sigorta şirketi ile temasa geçilmeli ve yapılan tüm harcamalar ile ilgili makbuz ve belgeler ibraz edilmelidir.

Özellikle, dava süresince gerek avukat gerekse de sigorta şirketi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin belirtilen yasal süreler içerisinde yerine getirilmesine özen gösterilmelidir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek