• 0212 259 03 33

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları

İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yapmaktadır. Buna bağlı olarak şirketimiz bu aşamadan sonra devreye girmektedir.

Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.

Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek