• 0212 259 03 33

Seyahat Sigortası Hasarları

İlgili poliçe kapsamında yer alan teminat türleri;

FERDİ KAZA
Poliçede ismi/isimleri yazılı sigortalının / sigortalıların seyahat süresi içerisinde bedeni zarara uğramaları halinde; Ferdi Kaza Sigortası Hasarları'nda istenen belgeler gerekmektedir.

SEYAHATİN İPTALİ
Sigortalının seyahatini / rezervasyonunu poliçe özel şartlarında belirtilen bir nedenden dolayı iptal ettirmesi durumunda, kendisine iadesi mümkün olmayan masraflar poliçede yazılı limit dahilinde ödenmektedir.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde;

İstenen Belgeler;

 • Rezervasyona ilişkin fatura aslı
 • İlgili firmanın rezervasyonu iptal ederek ücretini iade edemeyeceğine dair yazısı
 • Sigortalının rezervasyonu iptal ettirme nedenine ilişkin belge

BAGAJ TEMİNATI
Sigortalı, poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu, bagaj muhteviyatında meydana gelecek zarara ilişkin olarak aşağıda yazılı belgeleri Şirketimize ulaştırmalıdır.

İstenen Belgeler;

 • Tutanaklar (Hadisenin yabancı bir ülkede meydana gelmesi halinde tutanağın mahalli Türk Konsolosluğuna onaylattırılması gerekmektedir)
 • Sigortalının başvuru dilekçesi
 • Zarara uğrayan bagaj muhteviyatı hakkında bilgi, var ise faturalar

SEYAHAT SORUMLULUK TEMİNATI
Poliçede isimleri yazılı kişi/lerin günlük yaşamları sırasında başkalarına maddi zarar vermeleri halinde aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

İstenen Belgeler;

 • Sigortalımızın olayı anlatan beyan yazısı
 • Zarar gören kişinin yazılı beyanı
 • Sigortalımız tarafından karşılanan zarar miktarına ilişkin fatura aslı

TAŞINAN PARA TEMİNATI
Sigortalının üzerinde bulunan para, çek, seyahat çekinin, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi halinde aşağıda yazılı belgeler gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Sigortalının yazılı talebi

Şirketimizce gerek görülmesi halinde eksper görevlendirilmektedir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek