• 0212 259 03 33

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları

İHBAR
Riziko gerçekleştiği zaman hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.

Hasarın şirkete ihbar aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler istenmektedir.

Poliçe numarası,
Hasar tarihi,
Hasarın nerede meydana geldiği,
Hasarlı emteanın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası,
Tahmini hasar miktarı.
HASAR VUKUUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emteaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;

Döviz karşılığı onaylı fatura,
Konşimento , hamule senedi, CMR,
Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde),
Tutanak,
Çeki listesi,
Fotoğraf,
Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tutulduğunu belgeleyen fatura veya yazı,
Mal sahibinin yaptırmış olduğu herhangi bir nakliyat emtea sigortası varsa kopyası.
Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda;

Fatura,
Sevk irsaliyesi,
Tutanak,
Fotoğraf,
Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tutulduğunu belgeleyen fatura veya yazı.
Mal sahibinin yaptırmış olduğu herhangi bir nakliyat emtea sigortası varsa kopyası.
ÖDEME
Nakliyecinin hukuken sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü oluşması şartıyla sigortalıdan istenen belgeler tamamlandıktan ve şirkete teslim edildikten sonra yapılacak inceleme neticesi, hazırlanacak tazminat makbuzu veya ibraname sigortalıya veya hak sahiplerine imza ettirilerek, şirket merkezinden veya Türkiye İş Bankası Şubeleri aracılığı ile ödenir (İlgili şubelerde hesap açılma gereği yoktur). 2.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek