• 0212 259 03 33

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarl

İHBAR
Hasar ihbarları dilekçe ile yapılmaktadır.

İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı maddi zararın meydana gelmesi halinde istenen belgeler:

Karakol tutanağı
İtfaiye raporu,
Hasar fotoğrafları
Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri),
Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, İcra emri, Tahsilat makbuzu,
Ekspertiz yaptırılmamış ise, mahkeme bilirkişi raporu.
Tazminatın Hesaplanması

Ekspertiz yaptırılmış ise, eksper raporunda belirtilen zarar tutarı, Mahkeme bilirkişi raporu var ise ilgili rapordaki zarar tutarı teminat dahilinde ödenir.

İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı bedeni zararın meydana gelmesi halinde;

Ölüm Nedeni ile Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler

Karakol tutanağı
İtfaiye raporu
Ölüm raporu
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneği
Ölen kişinin meslek ve gelir durumunu gösteren belge
Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,

Mahkeme kararı,
İcra emri,
Ödeme makbuzu gerekmektedir.
Ölüm Halinde Tazminatın Hesaplanması

Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, zarar gören yasal mirasçılara ödenir.

Yaralanma Nedeni İle Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler

Karakol Tutanağı
İtfaiye Raporu
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
Tedavi masraf faturalarının asılları.
Yaralanma Halinde Tazminatın Hesaplanması

Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, teminat dahilinde ödenmektedir.

Maluliyet Halinde Gerekli Belgeler:

Karakol Tutanağı
İtfaiye Raporu
Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
Kaza tespit tutanağı
Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
Maluliyet Halinde Tazminatın Hesaplanması

Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat zarar görene ödenecektir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Zarar görene veya mirasçılara, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan ilgililer, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek