• 0212 259 03 33

Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları

İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yapmaktadır. Buna bağlı olarak şirketimiz bu aşamadan sonra devreye girmektedir.

Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.

Kazaya ilişkin tutanak,
Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek