• 0212 259 03 33

Zorunlu Deprem Sigortası Hasarları

Hasar tasfiye ve ödeme işlemleri tamamen ve doğrudan DASK tarafından yürütülecektir. Sigortalı, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde DASK veya sigortacısına ihbarda bulunmakla ve ayrıca sigorta konusu birim için Zorunlu Deprem Sigortası haricinde geçerli bir deprem sigortası poliçesi varsa DASK'a bildirmekle yükümlüdür.

Sigorta tazminatının hesabında piyasa rayiçlerine göre yeni inşa bedeli esas alınacaktır. Tam hasar halinde, tazminatın ödenmesiyle birlikte sigortalının tüm hak ve menfaatleri sona erer; kısmi hasar halinde, kalan gün esasıyla ek prim tahakkuk ettirilerek sigorta bedeli tamamlanır.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek