• 0212 259 03 33

Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar, dilekçe ile kabul edilmektedir.

İSTENEN BELGELER

1- Ölüm İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Kaza zaptı
 • Veraset İlamı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Ölüm Raporu
 • Ölen kişinin sigortalı otobüsün yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise)
 • Ölen muavinin sigortalı otobüste muavin olarak çalıştığına dair resmi belge
 • Otobüs bileti

Tazminatın Hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.

2- Maluliyet İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Kaza tutanağı (onaylı sureti),
 • Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu
 • Malul kalan kişinin sigortalı otobüs yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi
 • Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı otobüste çalıştıklarına dair resmi belge
 • Otobüs bileti

Tazminatın Hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.
 

3- Tedavi Giderleri İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları,
 • Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.
 • Malul kalan kişinin sigortalı otobüs yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi
 • Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı otobüste çalıştıklarına dair resmi belge
 • Otobüs bileti

Tazminatın Hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.
 

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya veya mirasçılara arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı veya mirasçılar bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek